Tano Toba

Ndada piga songon hauma tudos tu juma di tano toba sahali pe mangula da inang Nga tor marbulan butong mangan da amang sahali pe mangula da inang Nga tor marbulan butong mangan da amang Disi bidang na dohot ulina Di rupana dohot daina Tano toba tano na martua tarbarita tarbarita tu bariba Tano toba tano