Tangis Ni Pangontrak

Marhoi-hoi hami amang Arian nang borngin i Di tano parsereahan i Mangalului sihumisik Lao ngolu ni pahompumi Marhoi-hoi hami inang Dohot parumaenmi Holan lao mamikkiri Ongkos ni jabu i Siganup bulan i Reff: Mekkel au amang di na patar Tangis do au inang di na buni Molo hubereng pahompumi nang dohot parumaenmi Na tinggal di