Victor Hutabarat – Poda

Marsinggang ho inang dilage podomanmi Manangianghon manangianghon manangianghon hami gellengmon Sai di memehon ho angka na denggan i Na gabe sulu gabe sulu gabe sulu di ngolu nami Reff Sabar do ho inang paanju-anju hami gelleng mon Sian na menet sian na menet sian na menet sahat ro di mangodang Ai gabe sulu godang i