Hot do Ho Di Rohaki

Sai boan ma ahu ito di roham ito da hasian Sai ingot ahu ito ingot ahu haholongan Takkas do i di boto ho boha holongku tu ho Alani ikkon adong do sian ho siingotonku hasianDenggan denggan ma ho unang bahen na so suman ito Asa tanda hita ito na marsihaholongan Ho do ummarga di ahu