Nova Panjaitan – Boanonhu Do Ho

Sian dia ma mulaionku lao mandok tu ho holong ni roha horas ma ito horas hasian Nungnga tung leleng marsitandaan dang adong dope lao siingoton ro do au ito ro do au tu ho Reff. Molo dung hon saut hita mardongan naeng tong tong nian marsihaholongan unang ma diparalang-alangan asa unang gabe si hataon haholongan