Joel Simorangkir – Aek Sibundong

O aek sibundong, Aek sibundong da nauli parharsap mi mansai uli tudos hapas palembang i madabu tu sampuran i O aek sibundong, aek sibundong da nauli lao tudia na maho tolong pasahat tonakkon tu siboru pargaulanhi Reff. Ilu maraburan sian simalolonghi alai boha roham tu au dahasian Molo masihol ho tu ahu baen ma aek