Ra sude do hita mananda panangga (biang). Mansai dihaporluhon do on di sada huta laho manjaga huta i sian angka panangko. Suang songoni do nang di na manjaga angka ulok na ro tu huta, pintor rade do roha ni panangga laho paboahon tu tuanna na adong ro jea manjonok tu jabu.

Laos songoni do nang angka tuanna tu panangga. Mansai holong situtu do roha nasida. Alani holong na tu panangga, angka inanta molo mulak sian parpestaan sai diboan do siallangon tu panangga na be. Alani, na marsiholongan i, somal na ndang mabiar panangga mangalo angka halak na ro tu huta. Pintor sai mangaungi do nasida molo di ida adong na ro angka jolma na so tinanda na.

Alai diparpudian ni ari on, gabe asing do pangalaho ni panangga di angka huta. Molo di ida nasida adong ro jolma na asing jala marmobil na bagak, ndang be mangaung nasida, alai pintor martabuni nama. Aha mambahen songoni? Alana na ro i, jala parmobil na bagak i caleg do.

Molo sinungkun tu sada panangga, “boasa ma biar mangida caleg?”, sude do sarupa alus na sida. Molo dipapungu caleg angka jolma di huon, ba pintor hami do naeng di seat laho allangonna. Ba, ndang lomo dope roha nami gabe marganti goar, sian panangga gabe margoar jagala…