Marsinggang ho inang
Dilage podomanmi
Manangianghon manangianghon manangianghon hami gellengmon

Sai di memehon ho
Angka na denggan i
Na gabe sulu gabe sulu gabe sulu di ngolu nami

Reff
Sabar do ho inang paanju-anju hami gelleng mon
Sian na menet sian na menet sian na menet sahat ro di mangodang
Ai gabe sulu godang i di parngoluonki
Anggiat dapot ahu inang songon burjum parsondukhi