Marhoi-hoi hami amang
Arian nang borngin i
Di tano parsereahan i
Mangalului sihumisik
Lao ngolu ni pahompumi

Marhoi-hoi hami inang
Dohot parumaenmi
Holan lao mamikkiri
Ongkos ni jabu i
Siganup bulan i

Reff:
Mekkel au amang di na patar
Tangis do au inang di na buni
Molo hubereng pahompumi nang dohot parumaenmi
Na tinggal di kontrakan i Na mardorpi bulu i

Martangiang ma ho inang
Asa dapot jappalan na lomak i
Asa boi tarpajongjong hami
Sibaganding tua parlinggoman ni pahompumi

…mulak to: Marhoi-hoi hami inang…d.u