Di na laho borhat ho amang
Na tu jakarta i na marsingkola i
Hu sikkophon do sude amang
Tading tading ni amang mi na lao borhat i
Huungkithon do o tondiku
Gunop tu gambo i na di balian i
Hutaonton do ale amang
Manggugut sira dongan ni lasiak sirapu i

Reff
Hape ndang na marsikkola ho na di Jakarta i
Gabe di dongani ho ma angka silaosi poda i
Sega ni pikkiran mi
Marisuang ma i sude da na huula i
Maradu so sikkola anggim dohot ibotomi
Suda ni gogoki

Boasa songon i amang pambahenanmu tondiku
So dibereng ho ahu naung marsikkor on
Tung pe songon i amang ingot ma au inang mon
Sarihon ma angka anggim dohot ibotomi

Ho nama nian ale amang
Na huparbaga i lao pangaluanki
Tu ho nama nian o tondiku
Pangusandean ni anggi dohot iboto mi