Bulan desember i ujung ni taon i
Tona ni dainang i mulak tu huta i
Lao pasahathon adat ni parbogasonhi
Manjalo pasupasu sian huria i
Tung na so jadi ho marsirang
padan na so boi oseon i

Marpungu ma sude raja ni pius i
Dohot na torop i di pogu ni alaman i
Manjalo mangalehon hombar tu adat i
Sai horas jala gabe olop-olopna i
Tubu ma anak sipartahi boru pangulaseang i

Reff
Basa do Tuhan i parsonduk bolonku
Hinorhon i tangiang mi
Jumpang na jinalahan i
Nang sipata tarjollung lakahi
Na sai mangarsak roha mi
Alai manganju do ho inang boru ni rajaku
Parsonduk bolon na burju

Parsaripeonta i parsonduk bolonhu
Marture do sude jala mansai dame
Marsiamin aminan marsianjuan be
Nang marsihaholongan na ikkon gabe
Roha na marsipaoloan na mian di rohana be