Sian dia ma mulaionku
lao mandok tu ho holong ni roha
horas ma ito
horas hasian

Nungnga tung leleng marsitandaan
dang adong dope lao siingoton
ro do au ito
ro do au tu ho

Reff.
Molo dung hon saut hita mardongan
naeng tong tong nian marsihaholongan
unang ma diparalang-alangan
asa unang gabe si hataon

haholongan ku do ho
saleleng au mangolu
nang rodi dinalao mate pe 2x

Ingotonku doho
ingotonku doho
ingotonku ingontonku
ingotonku doho
boanoku do ho
boanoku do ho
boanuku boanku, boanoku do ho