Tangis Ni Pangontrak

Marhoi-hoi hami amang
Arian nang borngin i
Di tano parsereahan i
Mangalului sihumisik
Lao ngolu ni pahompumi

Marhoi-hoi hami inang
Dohot parumaenmi
Holan lao mamikkiri
Ongkos ni jabu i
Siganup bulan i

Reff:
Mekkel au amang di na patar
Tangis do au inang di na buni
Molo hubereng pahompumi nang dohot parumaenmi
Na tinggal di kontrakan i Na mardorpi bulu i

Martangiang ma ho inang
Asa dapot jappalan na lomak i
Asa boi tarpajongjong hami
Sibaganding tua parlinggoman ni pahompumi

…mulak to: Marhoi-hoi hami inang…d.u

Kado Biru Hotel Sentosa

Janjimi do na huingot ito hasian
Jala hatami do na sai mian di rohakku
Didok ho tu au tung na so jadi sirang so sinirang ni hamatean
Didok ho tu au tung na so jadi sirang so sinirang ni hamatean

Holan manis di bibir hape janjimi
Marsindawara ho tu au na pagoson
Rodi sadarion sai tong dope huingot janjinta naung tapuduni
Rodi sadarion sai tong dope huingot janjinta naung tapudun

Reff:
Di toru ni dolok i, di topi tao i
Di Hotel Sentosa i di kota Muara i
Dipasahat ho tu au ito kado na biru i
Salendang parpadanan i
Denggan dope husimpan sahat tu sadari on

…mulak to: Holan manis…d.u

Haholongi Ma Ahu

Haholongi ma ahu haholongi ma ahu di sude na hahuranganhi
Unang longa nian unang moru nian holong ni rohami sian ahu

Haholongi ma ahu haholongi ma ahu saonari sogot haduan
Nunga di todo ho nunga di unduk ho salelengna rappak dohot ahu

Reff
Nang sada di rahut holong hasian
Ingkon sada hita nadua da ito
Sada di sitaonon sada nang di las ni roha
Marsileanan roha hita hasian
Molo na sada muruk sada ma siboan dame
Asa sonang hita na dua hasian

Mataniari Binsar

Sada do mataniari binsar
Boi do i manondangi sasude
Ai bulan i pe ro ito
Naboi do manorangi haholomon
Holan ho ai holan ho do hasian
Sai tu ho sai tu ho do rahaki
Sasado ho do hasian na boi pasonang roha salelengna

Reff
Torop pe bintang na di langit hasian
Sigarani api sada do
Torop si boru nauli hasian
Tinodo ni roha sai tu ho
Anggiat ma nian holong ni rohami
Holong ni roha salelengna

Hot do Ho Di Rohaki

Sai boan ma ahu ito di roham ito da hasian
Sai ingot ahu ito ingot ahu haholongan
Takkas do i di boto ho boha holongku tu ho
Alani ikkon adong do sian ho siingotonku hasianDenggan denggan ma ho unang bahen na so suman ito
Asa tanda hita ito na marsihaholongan
Ho do ummarga di ahu ingot ma i ito
Tung dao pe ahu ito sian ho hot do ho di rohaki

Reff
Atik boha adong ito na manggoda ho
Malo malo ma ho mangalusi hasian
Ndang huorai ho mardongan hasian
Asal ma unang di gadis ho holong na di rohami
Jala unang di gadehon ho padan naung tapudun i

Di dia Rokaphi

Aha na marsigorgor di roham
Ale inang pangintubu
Umbahen sai marsak ho umbahen sai tangis ho
Ganup ari ho di nabuni
Paboa ma jolo tu ahu anakhonmon

Pos roham na oloanku do sude
Tung manang aha di dok ho
Unang sai marsak ho unang sai tangis ho
Tung aha do ulaning alana
Paboa ma jolo tu ahu anakhonmon.

Reff
Muli dainang nimmu tu ahu
Ndang na so olo ahu inang
Alai di dia rokkaphi
Di dia rokkaphi

Nunga tung loja ahu mangalului
Ndang jumpang ahu na hot di ahu
So pambahenan na humurang
Alai boasa ikkon sirang

Molo tung sapata ma na sorop
(molo tung sapata ma na sorop)
Mambahen bogas hi gabe tarborot
(mamahen bogas hi gabe tarborot)
Sapata ni ise on Oppung (ha… ha…)
O Mula Jadi Nabolon…
Paboa ma tu ahu… paboa ma tuahu…
Di dia rokkaphi… di dia rokkaphi…

Huhonghop do Ho

Hata na ro na sian ahu
Ido hata ni rohanghi.
Na hubahen tu ho ito
Na hulehon i tu ho
Ias do i sian rohanghi

Soada na buni sian ahu
Takkas do i di boto
Porsea ahu tu ho ito
Pos rohanghu hasian
Holong ta i marsigomgoman

Reff.
Tung ringkot ulaonhi ito
Pasidingonhu do alani ho
Parjolo do sarihononhu ho
Sian sasude na asing i ito
Huhonghop do ho ito
Saleleng ngolunghi…

Parsonduk Bolon Na Burju

Bulan desember i ujung ni taon i
Tona ni dainang i mulak tu huta i
Lao pasahathon adat ni parbogasonhi
Manjalo pasupasu sian huria i
Tung na so jadi ho marsirang
padan na so boi oseon i

Marpungu ma sude raja ni pius i
Dohot na torop i di pogu ni alaman i
Manjalo mangalehon hombar tu adat i
Sai horas jala gabe olop-olopna i
Tubu ma anak sipartahi boru pangulaseang i

Reff
Basa do Tuhan i parsonduk bolonku
Hinorhon i tangiang mi
Jumpang na jinalahan i
Nang sipata tarjollung lakahi
Na sai mangarsak roha mi
Alai manganju do ho inang boru ni rajaku
Parsonduk bolon na burju

Parsaripeonta i parsonduk bolonhu
Marture do sude jala mansai dame
Marsiamin aminan marsianjuan be
Nang marsihaholongan na ikkon gabe
Roha na marsipaoloan na mian di rohana be

Buni Di Ate-ate

Naeng do ho sai hupasiding
Alai maniak ate ate
Lam dao ahu laho manadinghon ho
Lam ganda sitaonon

Naeng do ho sai hulupahon
Siholhi so boi hutaon
Nunga tung balga jala tung bagas
Holong ni rohaku

Bereng ma dison buni di ate-atehon
Simpan dope goarmu
Bereng ma dison peak di pusu-pusuhon
Simpan dope gambarmu
Ndang tarbahen ahu hape
Mangalaupahon ho
Ndang tarbahen ahu ndang tarbahen ahu
Laho pasidinghon ho

Na Sonang Do Hita Nadua

Na sonang do hita nadua
Saleleng ahu rap dohot ho
Nang ro di na sari matua
Sai tong ingotonhu do ho

Hupeop sude denggan ni basam
Huboto tu ahu do roham
Nang ro di na sari matua
Sai tong ingotonhu do ho

Na sonang do hita nadua
Saleleng ahu rap dohot ho
Nang ro di na sari matua
Sai tong ingotonhu do ho

Hupeop sude denggan ni basam
Huboto tu ahu do roham
Nang ro di na sari matua
ai tong ingotonhu do ho

Nainggolan Sister – Sapata Ni Na Tarhirim

Ndang na tarhatahon ahu be
Arsak ni da rohaki ale ito
Ndang na hasuhatan ho be
Ilu na maraburan sian mata ki

Ndang alani pambahenan
Na humurang na hubahen da hasian
Ndang holong na marpambuat
Nahuosehon tu adopanmu hasian

Reff
Hape toppu ma lintun ho
Sian na so pamotoanhi
Lao do ho dao ito
Laos so martona ho
Tarhirim ahu tarhirim ahu di janji mi
Lintun do ho lao tu nadao ale ito

Unang sumolsol ho
Jalang ma jolo tanganhon
Ai tu si ose padan do sapatani na tarhirim

Silaosi Poda

Di na laho borhat ho amang
Na tu jakarta i na marsingkola i
Hu sikkophon do sude amang
Tading tading ni amang mi na lao borhat i
Huungkithon do o tondiku
Gunop tu gambo i na di balian i
Hutaonton do ale amang
Manggugut sira dongan ni lasiak sirapu i

Reff
Hape ndang na marsikkola ho na di Jakarta i
Gabe di dongani ho ma angka silaosi poda i
Sega ni pikkiran mi
Marisuang ma i sude da na huula i
Maradu so sikkola anggim dohot ibotomi
Suda ni gogoki

Boasa songon i amang pambahenanmu tondiku
So dibereng ho ahu naung marsikkor on
Tung pe songon i amang ingot ma au inang mon
Sarihon ma angka anggim dohot ibotomi

Ho nama nian ale amang
Na huparbaga i lao pangaluanki
Tu ho nama nian o tondiku
Pangusandean ni anggi dohot iboto mi